Faculty Advisor:

Dr. Sohini Mahapatra

Members:

Ayushi Hatwal (Mentor)

Moulika Diwakar (Convenor)

Yashvardhan Singh (Co-Convenor)

Shashank Chaturvedi (Secretary-cum-treasurer)

Devika Singh Roy Chowdhury (Social Media Manager)

Hitesh Mallick

Vidhu Awasthy

Satendra Rawat

Udita Sharma

Aniruddh Saraswat

Falguni Jain

Kaushik Das

Manu Upadhyay

Bipasha Biswas

Shailee Basu

Shrey Sharma

Soujanya Ramaswamy

Sweta Satpathy